Vakanties en verlof

Vakanties en verlof

Vakanties en studiedagen

Vakanties en vrije dagen 2019-2020
Zomervakantie vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus ‘20
Vakanties 2020-2021
Prinsjesdag 15 september 2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede paasdag 5 april 2021
Meivakantie 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
Studiedagen 2020-2021 waarop de leerlingen vrij zijn
Maandag 14 september 2020
Donderdagmiddag 5 november 2020
Vrijdag 6 november 2020
Vrijdagmiddag 4 december 2020
Maandagmiddag 25 januari 2021
Donderdag 11 maart 2021
Donderdagmiddag 1 april 2021
Dinsdagmiddag 25 mei 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021

 

Vakanties/vrije dagen 2021-2022
Prinsjesdag 21 september 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag  15 april 2022
Tweede paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei en 27 mei 2022
Tweede pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

 

Studie (mid)dagen 2021-2022 Op werkmiddagen is het SO vanaf 12.15 gesloten 
Studiedag 20 september 2021
studiemiddag 11 november 2021
Studiedag  12 november 2021
Studiemiddag 3 december 2021
Studiemiddag 24 januari 2022
Studiedag 17 maart 2022
Studiemiddag 14 april 2022
Studiedag  7 juni 2022
Studiedag  8 juli 2022

Verlof

Verlof buiten de schoolvakantie

Alle leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat wil zeggen dat zij iedere dag naar school moeten en

alleen vrij hebben in de schoolvakanties en op de in dit boekje vermelde vrije dagen. Het kan gebeuren dat een leerling extra verlof nodig heeft, in verband met gewichtige omstandigheden. Ouders moeten in zo’n geval een verlofaanvraag indienen bij de teamleider. Verlofformulieren zijn te verkrijgen via de administratie van de school. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u hieronder. Op de website van de gemeente Den Haag kunt u lezen welke gewichtige omstandigheden in aanmerking komen voor het verlenen van extra verlof.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 uur tot 15.00 uur.

Woensdagochtend: 8.45 uur tot 12.15 uur.

De lessen beginnen elke ochtend om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op de speelplaats. Leerlingen van de kleutergroepen mogen om 8.30 uur naar de klas worden gebracht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden ‘s ochtends om 8.40 uur op de speelplaats verwacht, dan klinkt de eerste bel en gaan alle groepen naar binnen. Uw kind mist veel als het te laat komt. Als uw kind vaak te laat komt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Komt hij/zij dan nog steeds te laat, dan melden wij dat bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer uw kind niet op school kan komen, moet u de school voor 8.45 uur bellen. Indien uw kind zonder bericht afwezig is, belt de school naar huis. Als uw kind met het busje komt, bel dan ook tijdig de vervoerder. U belt ook naar de vervoerder als uw kind weer beter is.