Vakanties en verlof

Vakanties en verlof

Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020

Vakanties en vrije dagen
Prinsjesdag dinsdag 17 september ‘19
Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober ‘19
Kerstvakantie maandag 23 december ‘19 t/m vrijdag 3 januari ‘20
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari ‘20
Goede Vrijdag vrijdag 10 april ‘20
Tweede Paasdag maandag 13 april ‘20
Meivakantie maandag 27 april  t/m vrijdag 8 mei ‘20
Hemelvaart donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei ‘20
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni ‘20
Zomervakantie maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus ‘20
Studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn
Maandag 16 september ‘19
Donderdag 14 november ‘19
Donderdagmiddag 13 februari ‘20
Vrijdag 14 februari ‘20
Dinsdag 17 maart ‘20
Woensdag 20 mei ‘20
Dinsdag 2 juni ‘20
Vrijdag 17 juli ‘20

Verlof

Verlof buiten de schoolvakantie

Alle leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat wil zeggen dat zij iedere dag naar school moeten en

alleen vrij hebben in de schoolvakanties en op de in dit boekje vermelde vrije dagen. Het kan gebeuren dat een leerling extra verlof nodig heeft, in verband met gewichtige omstandigheden. Ouders moeten in zo’n geval een verlofaanvraag indienen bij de teamleider. Verlofformulieren zijn te verkrijgen via de administratie van de school. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u hieronder. Op de website van de gemeente Den Haag kunt u lezen welke gewichtige omstandigheden in aanmerking komen voor het verlenen van extra verlof.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 uur tot 15.00 uur.

Woensdagochtend: 8.45 uur tot 12.15 uur.

De lessen beginnen elke ochtend om 8.45 uur. Vanaf 8.30 uur is er toezicht op de speelplaats. Leerlingen van de kleutergroepen mogen om 8.30 uur naar de klas worden gebracht. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden ‘s ochtends om 8.40 uur op de speelplaats verwacht, dan klinkt de eerste bel en gaan alle groepen naar binnen. Uw kind mist veel als het te laat komt. Als uw kind vaak te laat komt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Komt hij/zij dan nog steeds te laat, dan melden wij dat bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer uw kind niet op school kan komen, moet u de school voor 8.45 uur bellen. Indien uw kind zonder bericht afwezig is, belt de school naar huis. Als uw kind met het busje komt, bel dan ook tijdig de vervoerder. U belt ook naar de vervoerder als uw kind weer beter is.