De Ouderraad

Ouderraad

Op onze school is een OuderRaad actief. De ouderraad ondersteunt bij allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. Op onze website vindt u het actuele overzicht van ouders die deelnemen aan de OuderRaad.

De Cor Emousschool heeft een OuderRaad (OR). Belangrijke doelstellingen van de OR zijn:

 • de contacten tussen ouders en team bevorderen
 • meewerken van ouders op school bevorderen
 • mede-organiseren van allerlei activiteiten op school

 

De leden van de OR zijn:

 • Adriana Visser
 • Agata Gorecna
 • Ayse Yavuz
 • Dani van Weert, voorzitter
 • Feray Aktas-Kenesari
 • Joël Pietersz
 • Malika en Abdeslam Ouchicha
 • Marel Vergouwe-Thijssen
 • Nadia Achabar
 • Jon Sweany

 

De vergaderingen van de OuderRaad zijn openbaar. De vergaderdata worden in ons nieuwsblad ‘De Kwebbelaar’ vermeld.

De ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 25,–  per leerling per schooljaar.

Het geld wordt via een acceptgiro geïnd. De oudervereniging legt jaarlijks een verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad of hierin zitting wilt nemen, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad.