Aanmeldprocedure

Aanmelding voor Cluster 2 onderwijs

Om een leerling aan te melden voor Cluster 2 onderwijs is een arrangement nodig. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) beoordeeld.

Het aanmeldpunt is het eerste contact met de instelling voor cluster 2 onderwijs. Ouders en scholen kunnen bellen voor informatie, consultatie & advies en voor aanmelding trajectbegeleiding.

In verband met de sluiting van de scholen vanwege het Coronavirus is het aanmeldpunt in deze periode alleen via de e-mail bereikbaaraanmeldpunt.denhaag@viertaal.nl

Meer informatie over de toekenning van ondersteuningsarrangementen kunt u hieronder vinden.

Aanmelding en toeleiding

Aanmelding en toeleiding

Het aanmeldpunt is het eerste contact met de instelling voor cluster 2 onderwijs. Ouders en scholen kunnen bellen voor informatie, consultatie & advies en voor aanmelding trajectbegeleiding.

Meer informatie
Arrangementen

Arrangementen

Cluster 2 onderwijs heeft de arrangementen ingedeeld in twee hoofdvormen. Afhankelijk van de intensiteit en expertise die nodig is om aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen, wordt een van de volgende arrangementen door de commissie toegekend.

Arrangementen